pondelok 12. apríla 2010

Čo dal vypočet PHPP pre ecocube?

Do noci som počítal PHPP (Passihaus Projektierungs Paket - nástroj pre vypočet údajov pre energeticky pasívny dom (EPD) od Passivhaus Institutu v Darmstadte - možne nakúpiť na www.iepd.sk).

Vzhľadom na to že ide o veľmi malý dom, je dosiahnutie energeticky pasívneho štandardu veľmi náročne. Kľučom k úspechu je kompaktnosť stavby (v podstate kocka) a veľmi dobrú vzduchotesnosť. Trúfame si že dosiahneme vzduchotesnosť s hodnotu n50<0,3 1/h, čo je dva krát lepšie ako požaduje certifikácia EPD. Koncept vzduchotesnosti bol stredobodom pozornosti počas návrhu stavebného systému.

Pri slušnej tepelnej izolácie (celkom 400mm v obvodových stenách) kvalitných okien s vyššými solárnymi ziskami a vetracej jednotky ktorá účinne funguje aj pri 90m3/hod na koniec vzniklo riešenie ktoré splní štandard EPD na celom území Slovenska. V Žiline sme sa dostali na hodnotu 15,1 kWh/m2/rok, v Bratislave na menej ako 10kWh/m2/rok. V južných častiach krajny však uvažujeme nad zmenšením okien na južnej fasáde a tým zlepšime správanie v letných mesiacoch, aj keď na úkor mernej potreby tepla.

Tepelná strata sa pohybuje medzi 1350W a 1200W - a potreba tepla na vykurovanie je taká nízka že sme sa rozhodli pre priamoelektrický ohrev elektrickými panelmi. V pasívnom dome je to neštandardne riešenie, však tých 1400kWh potrebných na vykurovanie ročne (2000kWh/rok pri 23°C) sa iným systémom dodáva len veľmi draho. Preto sme sa sústredili na to aby sme zabezpečili OPV solárom, a fasádnymi panelmi vieme pokryť okolo 62%-73% teplej vody ročne. Pri 3 člennej rodiny je preto realistické dosiahnúť celkovú spotrebu domácnosti pod 4000kWh/rok.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára